• Vykdomi pirmosios pagalbos mokymo kursai!

    Kursų data ir laikas greitu metu bus pateikti šiame puslapyje

Viešoji įstaiga Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras skelbia nereikalingo naudoti ilgalaikio materialaus turto pardavimo aukcioną.

Aukcione parduodamas automobilis MB313, visais varomais ratais, eksploatacijos pradžia 2008 m. 08 mėn. valst..BHU784, (rida–309721km.). Galiojanti TA. Pradinė pardavimo kaina 3500,00 eurų. Kainos didinimo intervalas 100 eurų.

Aukcionas vyks 2019 sausio 22 d. 13 val 15 min. VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centre, adresu: Graužinių g. 13, Molėtai.
Aukcionų dalyviai ir žiūrovai registruojami aukciono vietoje 2019 m. sausio 22 d. nuo 13.00 val. iki 13.15 val.

Kontaktinis asmuo automobilių apžiūrėjimui – vyr. vairuotojas – paramedikas Eugenijus Aleksiejūnas, telefonas 8 687 17332, faksas 8 383 54517. Apžiūrėjimo laikas – nuo 2019 m. sausio 17 d. iki 2019 m. sausio 21 d. Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti su atsakingu asmeniu. Aukcionų dalyvio registravimo mokestis 100 eurų. Žiūrovo bilieto kaina 3 eurai. Mokestis turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti aukcionų dalyvius. VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro sąskaitą Nr. LT274010045500148701 AB Luminor Bank arba grynais - Molėtų GMPC kasoje.

Neįvykus aukcionui 2019 m. sausio 22 d., pakartotinas aukcionas vyks tuo pačiu laiku 2019 m. sausio 29 d.

Daugiau informacijos apie aukcionus telefonuais: 8 687 17332 ir 8 699 80340.

Suteikta paslaugų

2017 metais

Iš viso iškvietimų 5012

Iš jų:

Nelaimingi atsitikimai 673
Ūmios ligos 3292
Skubūs pervežimai 1008

 

Ankstesni metai

Sveikatos draustumo patikrinimas