• Prašome gyventojų būti supratingais, jeigu nėra būtinybės (vaistų ar maisto) LIKITE NAMUOSE, tai dėl Jūsų pačių saugumo.

moletugmp1

Rankos, suteikiančios pagalbą, švelnesnės negu besimeldžiančios lūpos

Robertas Grinas Ingersolis

 

GMP darbuotojai, kaip niekas kitas turi galimybę, bet kartu ir didžiulę atsakomybę savo profesionaliomis žiniomis ir modernios medicinos technologijų pagalba, nuoširdžiu dėmesiu atstatyti, sustiprinti žmogaus sveikatą, suteikti džiaugsmą, viltį, išgelbėti gyvybę. Tik kvalifikuotas, tvirtu žingsniu eidamas, kantrybės ir geranoriškumo vedamas medikas, gali palengvinti žmonių kančias, suteikti pagalbą ūmiai susirgusiems, nelaimės ištiktiems žmonėms.

Darbas GMP tarnyboje yra labai sunkus, reikalaujantis darbuotojų susikaupimo, sugebėjimo greitai ir atsakingai priimti tinkamą sprendimą, darbas ekstremaliomis, streso sąlygomis. GMP tarnyba yra nematoma, kol nenutinka bėda. Kiekvienas Lietuvos gyventojas yra įsitikinęs, kad atsitikus nelaimei, ūmiai susirgus, jiems bus suteikta kvalifikuota GMP paslauga, todėl GMP darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, gilina žinias įvairiuose tobulinimosi kursuose, seminaruose, paskaitose, stengiasi koja kojon žengti su  skubios medicinos pagalbos teikimo naujovėmis.

Suteikta paslaugų

2020 metais

Iš viso iškvietimų 4167

Iš jų:

Nelaimingi atsitikimai 395
Ūmios ligos 2614
Skubūs pervežimai 1053

 

Ankstesni metai

Sveikatos draustumo patikrinimas