Screenshot at Dec 11 20 23 32

Suteikta paslaugų

2020 metais

Iš viso iškvietimų 4167

Iš jų:

Nelaimingi atsitikimai 395
Ūmios ligos 2614
Skubūs pervežimai 1053

 

Ankstesni metai

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinė atskaitomybė