Požymiai:

  • Staiga tampa sunku kalbėti ar kvėpuoti, neretai griebiamasi rankomis už gerklės arba rodoma į ją.
  • Kosulys.
  • Dusulys.

Pirmoji pagalba:

  1. Jei kosti, prašykite, kad kuo dažniau ir stipriau kosėtų.
  2. Nustojus kosėti, stipriai 5 kartus suduokite nukentėjusiam į tarpumentį.
  3. Nepadėjus, atlikiteHeimlicho manevrą(abiem rankom apkabinkite nukentėjusįjį iš nugaros pusės per juosmenį ir stipriai paspauskite pilvą).
  4. Netekus sąmonės, kvieskite GMP.
  5. Iki GMP atvykimo išvalykite nukentėjusiojo burną, galbūt pašalinsite maisto likučius.
  6. Nesant kvėpavimo, atlikite dirbtinį kvėpavimą.
  7. Neužčiuopiant pulso, atlikite krūtinės paspaudimus.

 

Kiti atvėjai